Lav selv videoer – det virker!

Kirsten.jpg

Kirsten er underviser i aftenskolen og bruger meget videoer i sin undervisning som bevægelseslærer og underviser i førstehjælp. Hun har både erfaring med kurser som rene e-læringsforløb og kurser, hvor nogle undervisningsgange erstattes af video-undervisning. Det giver en høj fleksibilitet, fortæller Kirsten. Deltagerne kan tilgå videoer og materiale på alle tidspunkter af døgnet. Det er Kirstens klare erfaring, at den type undervisning tiltrækker helt nye målgrupper i aftenskolen – ofte målgrupper, der ellers ikke ville komme afsted.

Kirsten fremhæver et par gode huskeråd i forbindelse med digital læring:

Autenticitet - optag videoer til din undervisning hjemme eller i undervisningslokale, hvor du normalt underviser. Selv optager Kirsten videoer hjemme til hendes mor-barn hold, og det gør ikke noget, der ligger en sutteklud fra hendes eget barn på gulvet, fortæller hun. Det giver autenticitet i forhold til hendes målgruppe, der måske ville føle sig fremmedgjorte, hvis hun videoen var lavet i et fitnesscenter.

Fokus på deltagernes læring og udbytte - det er Kirstens ansvar at hjælpe deltagernes læring på vej ligesom i en almindelig undervisning. Derfor planlægger hun altid små opgaver undervejs i tilknytning til videoerne. Det kan være små spørgeskemaer, små quiz, en lille video deltagerne sender tilbage til hende osv.

Den personlige relation - det er vigtigt at opbygge og fastholde en personlig relation selvom noget af undervisningen ikke foregår face-to-face. Det er underviserens ansvar, at der altid gives personlig og respektfuld feedback på deres opgaver og spørgsmål, og at der gives masser af anerkendelse.

Øv videoen et par gange og væn dig til din egen stemme - Det kan være grænseoverskridende at se sig selv på video og høre sin stemme på video for første gang. Næsten alle synes, det er mærkeligt og helt forkert. Men lad det ikke sætte grænser for, hvad du gør og ikke gør. Det er kun os selv, der synes, det er mærkeligt! Efter et par forsøg bliver de fleste af os mere afslappede. 

dof