Det skaber liv i undervisningen

Christoph.jpg

Christoph underviser i tysk og koordinerer den digitale indsats på den sprogskole, hvor han er ansat. Hans udgangspunkt, er at sprog er liv, og at sprogundervisning burde være levende, men i praksis er det ofte det modsatte. Christoph fortæller:

” Jeg vil gerne trække mere liv ind i undervisningen – og det kan jeg med digitale hjælpemidler. Jeg vil gerne bruge selve undervisningstiden til at producere sprog og praktisere sprog og til at understøtte det sociale. Alt det individuelle arbejde og opgaver kan man så i højere grad lægge som hjemmearbejde og i på en fælles platform, fx en Dropbox til holdet.”

Hvis man bruger en fælles digital platform betyder det også, at elever, der er fraværende, fx er ude at rejse, ikke behøver gå glip af undervisningen, da de kan følge med digitalt. På Christophs skole har de målt et fald i frafaldet på 25%.

De digitale hjælpemidler forlænger i virkeligheden undervisningen, ved at den nu ikke kun foregår én gang om ugen på holdet men i høj grad også foregår online og via internettet.

Der skal ikke så meget til ved at lave mere vedkommende undervisning, mener Christoph. Han benytter sig ofte af at tage udgangspunkt i deltagernes egne liv og oplevelser:

”Fx bruger jeg tit i min sporgundervisning, at de fleste deltagere har en smartphone. Så beder jeg tag deres telefon, finde et billede og fortæl så din sidemand på tysk om billedet. Det er meget simpelt, men det virker. Og skriftligt kan de arbejde i Google docs, hvor man kan skrive sammen, rette sammen osv.”

dof