10 tommelfingerregler

De digitale tommelfingerregler

Her er en række gode råd, du kan tage med, når du vil kaste dig ud i at bruge digitale værktøjer i din undervisning.

Hvorfor.jpg
Udgangspunktet er altid undervisningen og spørgsmålet: Hvad er det, jeg gerne vil lære dem? Det er vigtigere end alle tænkelige værktøjer, materialer og hjælpemidler. De digitale værktøjer skal understøtte undervisningen og deltagernes læring. Spørg dig selv: Gør det undervisningen bedre, lærer man mere eller bedre, bliver det sjovere? Det er ikke det digitale for det digitales skyld. Det er det digitale for undervisningens eller deltagernes skyld. Det skal tilføre undervisningen noget meningsfuldt. Spørg derfor altid dig selv: Hvorfor?

Kvaliteter.jpg
Digitale hjælpemidler er nye muligheder, som kan tilføre undervisningen nye dimensioner. Ved brug af digitale hjælpemidler kan man indimellem nå mere, nå noget andet, nå noget, man ikke havde planlagt, ramme bredere i forhold til sine deltagere. Der kan ganske enkelt opnås en højere kvalitet både for deltagerne og for underviseren. Underviserens forberedelse bliver anderledes, og deltagerne når længere.

Enkelt.jpg
Når man er ny med digitale hjælpemidler, starter man samtidig en ny læreproces for sig selv. Husk at se på din egen læreproces, som du gør på dine deltageres. Tag små skridt, bliv fortrolig med værktøjerne, sæt dig små mål. Ingen bliver verdensmestre over natten. Vær bevidst om at afprøve en ting af gangen eller at starte med enkle redskaber. Det kan fx. være at bruge smartphones i klassen til nogle øvelser, eller det kan være at bruge video til at dokumentere nogle teknikker osv. Prøv dig frem med hvad der virker for dig – og for dine deltagere. Keep it simple.

deltagerne.jpg
Det vigtigste er naturligvis at undersøge deltagernes muligheder og motivation i forhold til det digitale område. Hvor mange har adgang til smartphones, tablets, computere eller hvad man nu planlægger at tage i brug i undervisningen? Og i hvor høj grad kan de anvende sådanne redskaber? Selv om alle ikke har de samme forudsætninger, kan det være både sjovt og motiverende at lære på nye måder – at se, hvad det faktisk kan tilføre undervisningen. Rigtig mange mennesker har efterhånden en smartphone eller en tablet. Det vil være spændende for de fleste at opleve, at de også kan anvende den i forbindelse med det kursus, de deltager i.

vedkommende.jpg
Jo mere vedkommende undervisningen er, jo mere undervisningen tager udgangspunkt i eller relaterer sig til deltagernes situation og liv, jo bedre lærer man. Med digitale hjælpemidler har vi fået rigtig gode muligheder for at gøre vores undervisning endnu mere deltagerorienteret. Med adgang til internettet og brug af fx tablets eller smartphones i undervisningen kan man hurtigt inddrage deltagernes liv og interesser. I sprogundervisningen kan deltagerne selv finde frem til de fotos, som de vil snakke sammen om. På kommunikationskurset kan de skrive sammen samtidigt i Google docs. På filtekurset kan et problem filmes og efterfølgende diskuteres og løses i fællesskab osv.

Maalret.jpg
Tag udgangspunkt i dine deltageres interesser og forudsætninger. Der er mange digitale hjælpemidler til rådighed, hvis man er udfordret i forhold til at lære, fx hvis man er ordblind. Alle disse digitale hjælpemidler betyder, at folk med særlige udfordringer kan deltage på mere lige fod med andre. Herudover betyder forskellige digitale hjælpemidler også, at det som underviser bliver lettere at gøre sin undervisning fleksibel i forhold til den enkelte, uden at det bliver på bekostning af hele holdets niveau og udbytte. Med digitale værktøjer har man mulighed for i endnu højere grad at imødekomme deltagernes behov og deres forskellige måder at lære på.

impulser.jpg
Impulsive ideer der opstår i undervisningen kan straks omsættes til digitale materialer og mulig læring. Man kan reagere hurtigere på ideer og behov hos deltagerne i undervisningen. Det betyder, at de gode idéer i højere grad får plads, fremfor som underviser kun at holde sig til det planlagte. Og det betyder også, at deltagerne får et andet udbytte, et større udbytte.

optimer.jpg
Gør det let for dine deltagere at dele med hinanden, og gør det let at kommunikere med dine deltagere. Facebook kan være et egnet sted at have kommunikation mellem underviser og deltagere og deltagerne imellem. Man kan også dele materiale på Facebook, men hvis man har meget materiale, kan det hurtigt blive uoverskueligt, da der ikke er strukturerede arkivmuligheder. Til gengæld kan man bruge gode deletjenester som Dropbox og Google Docs.

Det øger og letter muligheden for deltagerne at sparre med hinanden mellem kursusgangene. Det kan være det, der er med til at styrke og fastholde fællesskabet omkring et undervisningsforløb og - i sidste ende - kursisternes læringsudbytte.

Sjovere.jpg 
Undervisningen og forberedelsen bliver med tiden både mere effektiv og mere afvekslende. Det bliver nemmere at være underviser, og nemmere for deltagerne at følge med og fastholde deres læring mellem kursusgangene. Det bliver sjovere og mere fleksibelt. Det giver langt større variation.

Med digitale værktøjer har man som underviser i højere grad mulighed for selv at dele erfaringer og viden med andre undervisere. Der er gode muligheder for at skabe digitale fællesskaber med andre undervisere fra samme fag eller faggruppe eller omkring en fælles interesse som fx digital læring.

Markedsfoering.jpg
Som underviser kan du tænke de digitale værktøjer ind som en del af markedsføringen af dit kursus. Tag fx en video af undervisningen og læg den op på aftenskolens hjemmeside eller Facebook-side i forbindelse med annonceringen af dit næste kursus. Tænk også over, at inddragelse af digitale redskaber i undervisningen i sig selv kan få dit kursus til at fremstå spændende og moderne.

dof